DVR Warehousing heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de opslag van zowel ongevaarlijke als gevaarlijke en milieu belastende goederen (ADR) (conform milieuvergunning/PGS15).  Als één van de weinige bedrijven in de regio zijn wij bevoegd grote hoeveelheden aerosols in opslag te nemen. U kunt uw goederen hier tijdelijk of voor een langere periode opslaan.

Wij voldoen dan ook aan de strenge eisen die worden gesteld bij opslag van gevaarlijke stoffen. Hier valt onder de regelgeving van het BRZO, waardoor de veiligheid, maar ook de kwaliteit binnen de organisatie op een hoog niveau is.  

Voor de opslag van uw goederen hebben wij 25.000 m2 loods oppervlakte ter beschikking, verdeeld over meerdere magazijnen. Alle magazijnen zijn voorzien van een sprinkler installatie, dit zijn zowel water als wel AFFF sprinklers. Deze worden gevoed door een eigen bluswaterpompstation met 3 pompdiesels.

De gehele installatie wordt elke twee weken, conform de hiervoor geldende regelgeving, op haar werking geïnspecteerd. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan wordt het eventuele vrijgekomen bluswater en of spil van (gevaarlijke) stoffen opgevangen in de daarvoor bestemde verdiepte straat (opvangbak). Deze verdiepte straat heeft een capaciteit van 1.830 m3, waardoor de kans op een milieu incidenten, zoals vervuiling van grondwater en/of omgeving niet mogelijk is.