Wij kunnen onderstaande gevaarlijke stoffen opslaan, met uitzondering van de Klassen 1 en 7:

 

 

Klasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen)

Klasse 2.1 (Brandbaar gas)

Klasse 2.2 (Niet brandbaar, niet giftig gas)

Klasse 2.3 (Giftig gas)

Klasse 3 (Brandbare Vloeistoffen)

Klasse 4.1 (Brandbare vaste stoffen)

Klasse 4.2 (Voor zelfontbranding vatbare stoffen)

 

Klasse 4.3 (Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen)

 

Klasse 5.1 (Oxiderende stoffen)

Klasse 5.2 (Organische Peroxiden)

Klasse 6.1 (Giftige stoffen)

Klasse 6.2 (Infectueuze stoffen)

Klasse 7 (Radioactieve stoffen)

Klasse 8 (Bijtende stoffen)

Klasse 9 (Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen)